Itunes/Applemusic

Klicka på länk eller skiva för att lyssna/handla på Itunes.

”Halleluja” – 2015 (singel)Halleluja!Svaret är JA” -2013 (album)

Svaret är JA!

JA Ska!” – 2015 (singel)JASKA

Vi heter JA!” -2012 (album)
Vi heter JA! framsida